Tone

Ackebasen bytte jag till mig för Yamaha-basen kort efter jag köpt AmDL5-basen. Jag var då inte riktigt sams med kontrabasen och tyckte att det lät konstant falskt med den. Jag gav dock inte upp kontrabasen och idag är jag nöjd med de toner som kommer ur den. Det har gjort att denna står till största del oanvänd. Lite synd, för det är ett bra instrument. Den kräver förstärkare för att göra sig hörd.
Tone