Tone
Vädurarna
Vädurarna med bl.a. Bosse och Lars-Åke omgivna av ytterligare musikanter- Vinterspelen/Eskilstuna 2012.
Allspel
Allspel i Hotel Bolinder Munktells reception. Vinterspelen.
WSC
Wicked Sensitive Crew, Green Man 2008
WSC
Wicked Sensitive Crew, Green Man 2008
Vdraget
Västandraget Studio 2008                                         Foto: Lennart Kåberg
Vdraget
Västandraget Studio 2008                                        Foto: Lennart Kåberg
Vdraget
Västandraget Studio 2008                    Foto: Lennart Kåberg
Vdraget
Västandraget Studio 2008                    Foto: Lennart Kåberg
Trio
Trio med Brio-På turne'
Tone